HOTLINE

Pzone poskytuje

  • oprava a servis PC / notebook
  • oprava a servis domácej siete
  • odvírenie počítača a zabezpečenie
  • inštalácia hardware a software
  • nastavanie webu a e-mailu
  • nastavenie tlačiarne
  • návrh riešení, konzultácie